Dissabte, 23 de Juny de 2018

FECOM i Generalitat es reuneixen amb socis de la Federació de Comerç i representants d'associacions de comerciants

Ahir, la presidenta de la Federació de Comerç de Lleida, Sra. M. Rosa Eritja i la Directora General de Comerç de la Generalitat de Catalunya, Sra. Muntsa Vilalta i Cambra, es van reunir amb els socis de la Federació de Comerç de Lleida, amb els representants de les associacions de comerciants locals, associacions de comerciants Territorials i consells comarcals. 

Alguns dels temes tractats han estat l'avantprojecte de la nova Llei Catalana de Comerç i la primera Setmana del Comerç que es portarà a terme entre els dies 20 i 26 de març.