Dilluns, 13 de Juliol de 2020

Jornada Informativa a càrrec de Josep M. Martinez, gerent de Terrassa Centre

El proper dia 30 d'abril, la FECOM celebrarà una jornada informativa adreçada a totes les persones que dirigeixen associacions de comerciants i que tenen sota la seva responsabilitat la direcció d'un Pla de Dinamització Comercial.

El senyor Josep Maria Martínez, Gerent de Terrassa Centre, explicarà la seva experiència com a dinamitzador així com aportarà diferents punts de vista, que de ben segur seran
molt útils i engrescadors.

La jornada s'iniciarà a les 15,30hores a la Sala Manel Martín de la FECOM, Av. Balmes núm. 21, 1r. i finalitzarà les 17 hores.