Dilluns, 13 de Juliol de 2020

La Fecom dóna suport al Manifest de Les Terres de Lleida davant les necessitats d’aigua del país.

Davant de les moltes propostes sorgides a partir de la situació de sequera que viu Catalunya, la FECOM llança un missatge constructiu, de solidaritat i optimisme als habitants de les terres de Lleida como de tot Catalunya en general.

Afirmen que la solució de les necessitats d'aigua de Barcelona i la zona costanera de Catalunya no pot desplegar-se sense tenir en compte les necessitats del conjunt del territori. En aquest sentit posen sobre la taula les propostes del Compromís per Lleida de tirar endavant els grans reptes que es plantegen a la societat lleidatana actual, especialment del seu sector agroalimentari i el desenvolupament de la seva economia i les xarxes d'infraestructures.

D'acord amb la Declaració del Segre, Lleida vol ser solidària amb Catalunya i contribuir a un Pacte Nacional per l'Aigua que respongui a les necessitats del país i dels seus territoris.

La Fecom recorda que la captació en capçalera és la pitjor solució i que les necessitats de Barcelona no es poden respondre sense transparència i diàleg i sense tenir en compte les afectacions que pot patir el territori cedent.