Dimecres, 23 de Setembre de 2020

Jornada de treball amb Miquel Àngel Fraile, secretari general de la CEC i de la CCC

El dijous dia 15 de maig el Secretari General de la Confederación Española de Comercio i de la Confederació de Comerç de Catalunya, Sr. Miquel Àngel Fraile, explicarà aquells fets més rellevants en matèria de comerç que estan succeint a Europa i que de ben segur ens aportaran dades molt interessants pel esdevenir de les nostres empreses.

L'impacte de la Transposició de la Directiva de Serveis així com la reforma de la LAU, que finalitza el període transitori l'any 2014, seran motiu de debat en aquesta jornada de treball, sense deixar de banda un anàlisis de l'economia i les seves repercussions més immediates en el sector comerç

La reunió tindrà lloc a les 15,30 h a la sala Manel Martín de la FECOM Av. Balmes núm.21, 1r.