Dimecres, 23 de Setembre de 2020

ENQUESTA SOBRE LA REPERCURSIÓ DE L'ENTRADA EN VIGOR DE LA LAU

La Confederació Española de Comerç i la FECOM està fent una enquesta entre els comerciants de tot España sobre la repercussió en l'activitat comercial de l'entrada en vigor de la LAU, l'any 2015, per tal d'obternir dades i conèixer la situació de primera mà. Atesa la importància del tema, que afecta molts comerciants, aquest mes de setembre la FECOM trametrà als seus associat l'enquesta perquè omplin els formularis i els retornin a la Federación de Comerç. També es pot contestar a la pàgina de la CEC: