Dissabte, 21 d'Abril de 2018

Avís Legal

L'accés a www.fecomlleida.com és totalment voluntari i atribueix a qui el realitza la condició d'usuari que accepta, des d'aquell mateix moment, plenament i sense cap reserva, les condicions previstes en el present avís legal.

L'usuari assumeix, coneix i accepta, en visitar la pàgina, que les dades i informacions sobre productes o serveis, i qualssevol altres dades i informacions que conté aquesta pàgina, apareixen únicament i exclusivament a efectes informatius, i en tot moment poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzades.

La Federació de Comerç de Lleida es reserva el dret de suspendre temporalment o d’anul·lar definitivament, sense necessitat de previ avís, l'accessibilitat de les seves pàgines web en funció de la necessitat d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. Així mateix, es reserva el dret unilateral de modificar-ne les condicions d'accés i els seus continguts.

RESPONSABILITAT

La Federació de Comerç de Lleida no garanteix el funcionament correcte de la pàgina, o informació, programari, materials o productes continguts en ella en la mesura que ho permeti la legislació.

Tant l'accés com l'ús de la pàgina i de la informació que conté, és exclusiva responsabilitat de qui l’utilitza. La Federació de Comerç de Lleida no es fa responsable dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se de la interrupció o falta de continuïtat de la pàgina web, de l'accés i ús de la informació que conté, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari, fitxers o documents que pugui haver-hi emmagatzemats, com a conseqüència de la presència de virus en l'ordinador de l'usuari utilitzat per a la connexió, del mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades d’aquest.

La Federació de Comerç de Lleida no és responsable de la informació ni de la resta de continguts integrats en espais o pàgines web de tercers, accessibles des del portal de la Federació de Comerç de Lleida per mitjà d'enllaços o hipertext al portal de la Federació de Comerç de Lleida o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l'aparença o signes distintius de la Federació de Comerç de Lleida, excepte autorització expressa d'aquesta última.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina web i els seus continguts sense contravenir la legislació vigent ni el principi de bona fe. Així mateix, queda prohibit el seu ús amb finalitats il·lícites contra la Federació de Comerç de Lleida o qualsevol tercer, o que, d’alguna manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal de la pàgina web.

El contingut de la pàgina web (fitxes, textos, gràfics, arxius de so, imatges, fotografies, etc.), està protegit per les lleis espanyoles i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. En cap cas el subministrament de continguts o l'accés a la pàgina implica renúncia, transmissió o cessió total o parcial d’aquests drets, ni confereix cap dret a la utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre els seus continguts sense prèvia i expressa autorització de la Federació de Comerç de Lleida.

Es permet el dret de visualitzar i obtenir una còpia privada de seguretat de tals continguts sempre que: (i) aquest dret s'exerciti segons el principi de bona fe, (ii) en tot cas, el contingut es mantingui inalterat, i (iii) es realitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l'usuari.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les presents condicions s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, accés, utilització o contingut d'aquestes condicions, seran competents els jutjats i tribunals del domicili usuari.

 

CONNEXIONS A ALTRES LLOCS WEB

Les connexions d'aquest lloc web a llocs web de tercers s'han establert únicament com una utilitat per a l'usuari. En cas d'utilitzar aquestes connexions, s'abandonarà aquest lloc web. La Federació de Comerç de Lleida no ha revisat tots els llocs web de tercers, i no controla ni és responsable d’aquests llocs web o del seu contingut. En conseqüència, la Federació de Comerç de Lleida no abona ni fa cap declaració respecte a aquests llocs web o qualsevol informació, programari o altres productes o materials que s’hi trobin, o qualsevol resultat que pugui aconseguir-se per mitjà de la seva utilització. L'usuari serà l'únic responsable en cas de decidir accedir a qualsevol dels llocs web de tercers connectats a aquest lloc web.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

EN CAP CAS LA FEDERACIÓ DE COMERÇ DE LLEIDA, ELS SEUS SUBMINISTRADORS O ELS ALTRES TERCERS MENCIONATS EN AQUEST LLOC WEB SERAN RESPONSABLES DE DANYS DE QUALSEVOL TIPUS (INCLOENT, ENTRE D’ALTRES, ELS DANYS RESULTANTS DE PÈRDUES DE BENEFICIS, PÈRDUA DE DADES O INTERRUPCIÓ DE NEGOCI) QUE RESULTIN DE L'ÚS, IMPOSSIBILITAT D'ÚS O DELS RESULTATS DE L'ÚS D'AQUEST LLOC WEB, QUALSEVOL LLOC WEB CONNECTAT A AQUEST O DELS CONTINGUTS O INFORMACIÓ CONTINGUDA EN QUALSSEVOL D’AQUESTS LLOCS WEB, TANT SI AQUESTA RESPONSABILITAT ES BASA EN GARANTIA, CONTRACTE, CULPA O NEGLIGÈNCIA, O EN QUALSEVOL ALTRA TEORIA LEGAL, I AMB INDEPENDÈNCIA QUE S'HAGI AVISAT O NO SOBRE LA POSSIBILITAT DE TALS DANYS.

LA INFORMACIÓ PUBLICADA EN AQUEST LLOC WEB POT NO SER EXHAUSTIVA I ESTAR SUBJECTA A MODIFICACIONS. LA FEDERACIO DE COMERÇ DE LLEIDA NO ASSUMEIX L'OBLIGACIÓ D'ACTUALITZAR LA INFORMACIÓ CONTINGUDA EN AQUEST LLOC WEB.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, informem que les dades de caràcter personal que se sol·liciten en aquest lloc web s'inclouran en una base de dades informatitzades. Aquesta base de dades es troba inscrita en l'Agència de Protecció de Dades, d'acord amb el que disposa la legislació vigent i compleix totes les mesures de seguretat del Reial decret 994/1999, d'11 de juny, de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

L'usuari disposa, en tot moment, dels drets d'informació, accés, rectificació, oposició i cancel·lació, en virtut del que disposa la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.

L'exercici d'aquests drets pot realitzar-se per correu postal a:

FEDERACIÓ DE COMERÇ DE LLEIDA
Av. Rovira Roure, 1, altell
25006 Lleida

La Federació de Comerç de Lleida té els seus fitxers automatitzats amb dades de caràcter personal legalitzats davant de l'Agència de Protecció de Dades i inscrits en el Registre General de Protecció de Dades.

 

LLEI SOBRE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DEL COMERÇ ELECTRÒNIC

De conformitat amb el que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, els informem de:

a) El nostre nom o denominació social: FEDERACIÓ PROVINCIAL D’EMPRESARIS DE COMERÇ DE LLEIDA.
b) El nostre domicili social: Av. Rovira Roure, 1, altell. 25006 Lleida.
c) La nostra adreça de correu electrònic: administracio@fecomlleida.com
d) El propietari del nom de domini http://www.fecomlleida.com és la Federació Provincial d'Empresaris de Comerç de Lleida. El mateix ha estat comunicat al Registre d'Associacions i d’Organitzacions de Comerciants de Catalunya. Núm. d'inscripció: 175, secció B.
e) El nostre número d'identificació fiscal és: G25021239
f) En el supòsit d'oferir productes i serveis a través de la nostra web, pot consultar-ne els preus al mateix lloc web, o pot consultar-los directament a la Federació de Comerç de Lleida.

La contractació electrònica dels nostres productes i/o serveis es regirà pel que estableix el títol IV de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i la resta de normes d'aplicació.

Així mateix, de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'usuari autoritza amb caràcter previ i exprés, en acceptar les presents condicions d'ús del lloc web, en omplir qualsevol formulari de recollida de dades, en contractar qualsevol servei o adquirir qualsevol producte, així com per a l'enviament de missatges electrònics amb què podem obtenir la seva adreça de correu electrònic, la recepció de comunicacions, publicitàries o no, a través del correu electrònic.

Com a destinatari d’aquestes comunicacions, vostè té dret de revocar aquest consentiment amb la simple notificació d’aquesta voluntat per mitjà de correu postal o electrònic.