Divendres, 14 de Juny de 2024

Assessorament Tècnic Comercial Innova

En un context econòmic cada dia més competitiu els comerços plantegen alternatives comercials que cal analitzar i contrastar per donar la resposta més adequada. Davant dels canvis de l'entorn, el comerç necessita readaptar-se tecnològicament, plantejar canvis d'estratègia comercial i informar-se sobre els aspectes econòmics del moment per tal de millorar la competitivitat del sector. La FECOM ofereix assessorament gratuït als seus associats sobre aquests aspectes.

Aquí podeu trobar els darrers números de la revista informativa "inNova" de la FECOM que es publica trimestralment.