Dilluns, 22 de Juliol de 2024

Servei de documentació

Un altre dels serveis que ofereix la Federació de Comerç als seus associats és el de documentació, amb biblioteca, hemeroteca, videoteca i informació actualitzada que la FECOM posa a l'abast dels seus socis. L'objectiu d'aquest servei és donar les màximes facilitats als comerciants per accedir a qualsevol tipus d'informació relacionada amb el sector, des de normativa vigent fins a història de l'activitat comercial a les Terres de Lleida, passant per imatges d'actes i esdeveniments importants desenvolupats pels associats i associades.

La FECOM posa també a l'abast de l'associat estudis qualitatius dels sectors de l'oferta i la demanda i de les àrees d'intervenció.

 

Persona de contacte: Nuria Carrasco administracio@fecomlleida.com

 

Biblioteca

Horaris: 09:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 hores

 

> Llibres

> Estudis

> Formulari de sol·licitud