Divendres, 14 de Juny de 2024

Relació amb altres institucions

Ajuntament de Lleida

Regidoria Participació Ciutadana i Promoció de la Dona
Plataforma de Promoció Econòmica
Comité d'Agermanament
Comissió de Festes
Comissió de Seguiment del Programa d'Actuació Urbanística i Rehabilitació (ARI)
Comissió Implantació de Tecnologies de la Informació i Comunicació
Consell Econòmic i Social
Consorci de Promoció Econòmica
Observatori Local de L'Euro
Comitè d'Emergència de la Regidoria de Drets Civils
Comissió de Seguiment. Pla de Dinamització de L'Eix Comercial
Comissió de Treball Projecte la Llotja de Lleida
Observatori de Polítiques d'Igualtat de Gèner
Oficina del Pla
Pla Actuació Municipal
Observatori Turístic
Programa d'Actuació Urbanística Municipal (PAUM)
Sistema Integral de Qualitat Turistica en destinacions (SICTED)

Comissió d'Equipaments Comercials Fecom-Cambra de Comerç
Comissió de Seguiment de la Contractació Laboral
Comissió de Seguretat i Salut Laboral
Comissió Ejecutiva del Instituto Nacional de Empleo (INEM)
Comissió Ejecutiva Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
Comissió Provincial de Seguiment del Fondo de Garantia Salarial (FOGASA)
Confederación Española de Comercio
Consell Assessor de Comerç de la Generalitat
Consell Econòmic i Social de la Udl
Consell Econòmic i Social de la Paeria
Consell Escolar Territorial
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)
Eix Cívic i Comercial de Lleida
Eurocomerç
Foment del Treball Nacional

Fepime

Institut de Treball Salvador Seguí
Institut Municipal d'Educació Ramón Barrull
Pla Estratègic de la Ciutat de Lleida
Patronat Intercomarcal de Turisme
Turisme de Lleida
Pla de Dinamització de L'Ave
Poec
Pacte Territorial d'Ocupació Terres de Lleida (Diputació)
Aploell
Mesa Local d'Ocupació
Associació Intersectorial d'Autònoms de Catalunya
Institut Nacional de Treball. Contingents Estrangers
Patronat Fira de Lleida
Patronat de Promoció Econòmica

Projecte Conciliació Vidal Familiar
Tribunal Laboral de Catalunya