Dilluns, 22 de Juliol de 2024

FECOM FACILITARÀ GUIATGE A TREBALLADORS DEL COMERÇ QUE VULGUIN ACREDITAR LES SEVES COMPETÈNCIES

La Federació de Comerç de Lleida ha signat un conveni amb Foment del Treball en relació amb l'acreditació de competències adquirides per experiència professional i formació no formal.

 

Aquest conveni acorda que la FECOM es compromet a fer difusió, informar, sensibilitzar i comunicar a treballadors com procedir a l'avaluació i reconeixement de la qualificació professional adquirida per experiència laboral i la formació no formal en l'àmbit de Catalunya mitjançant el conveni que han signat prèviament Foment i el Departament d'Educació.

 

L'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides per experiència laboral o per vies no formals de formació és un dels instruments necessaris per fer realitat l'aprenentatge al llarg de la vida i l'increment de la seva qualificació professional, oferint oportunitats per a l'obtenció d'una acreditació parcial acumulable, amb la finalitat de completar la formació conduent a l'obtenció del corresponent títol de formació professional o certificat de professionalitat.

 

A aspectes pràctics, FECOM obre les portes al comerç de les Terres de Lleida per si necessiten algun tipus d'informació al respecte.